EVRWA AGENDA'S

2019
03-0-2019 Agenda

2018
03-09-2018 Agenda
06-15-2018 Agenda
09-14-2018 Agenda
12-14-2018 Agenda

2017
03-10-2017 Agenda
06-09-2017 Agenda
09-08-2017 Agenda
12-08-2017 Agenda

2016
03-11-2016 Agenda
07-08-2016 Agenda
09-09-2016 Agenda
12-09-2016 Agenda - Special Meeting

2015
01-28-2015 Agenda-Special Meeting 9-18-2015 Agenda
03-13-15 Agenda 12-11-2015 Agenda
03-26-2015 Agenda-Special Meeting
6-12-2015 Agenda

2014
03-14-14 Agenda 12-12-2014 Agenda
06-13-14 Agenda
09-12-2014 Agenda

2013
03-08-2013 Agenda
06-21-2013 Agenda
09-13-2013 Agenda
12-13-2013 Agenda

2012
01-13-2012 Agenda 07-13-2012 Agenda
02-10-2012 Agenda 08-10-2012 Agenda
03-09-2012 Agenda 09-14-2012 Agenda
04-13-2012 Agenda 10-12-2012 Agenda
05-11-2012 Agenda 11-09-2012 Agenda
06-08-2012 Agenda 12-14-2012 Agenda

2011
January 14, 2011 Agenda July 08, 2011 Agenda
February 11, 2011 Meeting Cancelled August 12, 2011 Agenda
March 11, 2011 Agenda September 09, 2011 Agenda
April 8, 2011 Agenda October 14, 2011 Agenda
May 13, 2011 Agenda November 11, 2011 Agenda
June 10, 2011 Agenda December 09, 2011 Agenda

2010
01-08-2010 Agenda 07-09-2010 Agenda
02-12-2010 Agenda 08-13-2010 Agenda
March3/12 March 3/18 March 3/26 09-10-2010 Agenda
04-04-2010 Agenda 10-08-2010 Agenda
05-28-2010 Agenda 11-15-2010 Agenda
06-11-2010 Agenda 12 December - No Meeting

2009
01-09-2009 Agenda 07-20-2009 Agenda
02-13-2009 Agenda 08-24-2009 Agenda
03-13-2009 Agenda 09-04-2009 Agenda
04-17-2009 Agenda 09-21-2009 Agenda
05-08-2009 Agenda 10-20-2009 Agenda
06-08-2009 Agenda 11-13-2009 Agenda-Rescheduled
06-24-2009 Agenda-special meeting 11-24-2009 Agenda-Special Meeting
07-07-2009 Agenda 12-07-2009 Agenda
07-13-2009 Agenda

2008
01-11-2008 Agenda 07-11-2008 Agenda
02-08-2008 Agenda 08-08-2008 Agenda
03-14-2008 Agenda < 09-26-2008 Agenda
04-11-2008 Agenda 10-10-2008 Agenda
05-09-2008Agenda 11-2008 November Agenda
06-13-2008Agenda 12-2008 December Agenda

2007
05-11-2007 Agenda 11-09-2007 Agenda
06-08-2007 Agenda 12-14-2007 Agenda
07-13-2007 Agenda
08-10-2007 Agenda
09-14-2007 Agenda
10-12-2007 Agenda